Velkommen til Sigrid Nores Legat.
Søknadsfrist: 20.Oktober
De som er født og oppvokst i kommunene Moss, Rygge og Våler kan søke Sigrid Nores Legat i forbindelse med videreutdannelse.
Søknadsskjema finner du i menyen over. Husk å sende kopi av vitnemål på epost .

Peter Von Ubisch